Īpašuma informācija

Adrese: Ķekavas novads
Rajons / pagasts : Ķekavas novads, Bērzmente
Kadastra nr.:
Zemes platība: 82000 m2
Apbūves veids: Lauksaimniecība
Veids : Pārdod
Objekts : Zeme
Objekta ID: #576
Cena : 45,000 EUR ( 0.55 €/m2 )
Lauksaimniecībai un viensētu apbūvei piemērots zemes gabals netālu no Rīgas apvedceļa.

Zemes atrašanās vieta: Ķekavas novads
Kopējā platība: 8,2 ha
Kadastra nr.: 80700100035

Piedāvātais zemes gabals atrodas Ķekavas novadā starp Jaunsilu, Lielvāržiem un Katrīnmuižu. Īpašums atrodas tieši blakus VAS “Latvijas Valsts meži” un ar tiešu pieeju V6 autoceļam.

Teritorijas (plānotais) izmantošanas veids: Lauksaimniecības teritorija (L)
Teritorijas galvenie izmantošanas veidi:
• Viensētu apbūve,
• Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve,
• Lauksaimnieciska izmantošana,
• Labiekārtota publiskā ārtelpa,
• Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma.

Jaunizveidojamā zemes gabala minimālā platība: 2ha
Maksimālais apbūves blīvums 10%
Apbūves augstums: 14m
Pieļaujamais stāvu kaits: 3


Ķekavas novada teritorijas plānojums 2018.-2030. gadam:
https://www.kekava.lv/uploads/filedir/Telpiska%20planosana/Kevavas_nov_TP_PUBL_APSPR_2019_marts/2_kekavas_nov_funkc_zonejums_lp2.pdf

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi [Projekts]
https://www.kekava.lv/uploads/filedir/Telpiska%20planosana/Kevavas_nov_TP_PUBL_APSPR_2019_marts/tian_20190311_1737.pdf