Īpašuma informācija

Adrese: Smilteņi
Rajons / pagasts : Ķekavas novads, Lapenieki
Kadastra nr.:
Zemes platība: 17600 m2
Apbūves veids: Komercplatības
Veids : Pārdod
Objekts : Zeme
Objekta ID: #538
Cena : Cena pēc pieprasījuma
Komercdarbībai piemērots zemes gabals blakus plānotajam Ķekavas apvedceļam A7.

Zemes atrašanās vieta: Lapenieki, Ķekavas novads
Platība: 1,76 ha
Kadastra nr.: 80700073044

Daļa no zemesgabala jau ir atdalīta apvedceļa būvniecības vajadzībām. Darījuma rezultātā plānotā saskarsmes līnija ar A7 apvedceļu: 92,5m

Piedāvātai zemes gabals ir vienīgā komercapbūvei pieejamā platība blakus plānotajam ceļam 7km garumā. Blakus esošie zemesgabali ir definēti par Mežu teitoriju (M) vai Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju (DzM).

Plānotais teritorijas izmantošanas veids: Rūpnieciskās apbūves teritorija (R1). Līdz ar to zemes gabalu iespējams ražošanas, noliktavu, biroja ēku, kā arī degvielas uzpildes staciju vajadzībām.
Teritorijas galvenie izmantošanas veidi:
• Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve,
• Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve,
• Inženiertehniskā infrastruktūra,
• Transporta lineārā infrastruktūra,
• Transporta apkalpojošā infrastruktūra,
• Noliktavu apbūve,
• Energoapgādes uzņēmumu apbūve,
• Biroju ēku apbūve (12001): Apbūve, ko veido uzņēmumi, organizācijas un iestādes,
• Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve,
• Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve.
Minimālā apbūves teritorija: 1 200kv.m
Maksimālā apbūves blīvums: 60%
Maksimālais stāvu skaits: 5
Maksimālais apbūves augstums: 20m
Brīvās zaļā teritorija: 10%

Ķekavas novada teritorijas plānojums 2018.-2030. gadam.
https://www.kekava.lv/uploads/filedir/Telpiska%20planosana/Kevavas_nov_TP_PUBL_APSPR_2019_marts/4_kekavas_ciemi_balozi_krustkalni_lapenieki.pdf

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi [Projekts]
https://www.kekava.lv/uploads/filedir/Telpiska%20planosana/Kevavas_nov_TP_PUBL_APSPR_2019_marts/tian_20190311_1737.pdf

Papildus iespējams iegādāties blakus esošos zemes gabalus ar Ražošanas un jaukta centra apbūvei paredzētos zemes gabalus.