Īpašuma informācija

Adrese: Daugavgrīvas šoseja 12
Rajons / pagasts : Rīga, Bolderāja
Kadastra nr.:
Platība : 22782 m2
Apkures veids:
Veids : Pārdod
Objekts : Komercplatības
Objekta ID: #550
Cena : 360,000 EUR ( 15.8 €/m2 )
, , ,
Tiek pārdots rūpniecībai, noliktavai vai citai tehniskai apbūvei piemērots zemesgabals Bolderājā, Rīgā.

Pamatinformācija:

Atrašanās vieta: Daugavgrīvas šoseja 12, Rīga.
Zemes gabala platība: 2,2782 ha.
Zemes atļautais izmantošanas veids: Rūpnieciskās apbūves teritorija (R),
Kadastra nr. 01000972200

Atbilstoši Rīgas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, zemes gabalā iespējama:
• Metālu ražošana un apstrāde.
• Pārtikas rūpniecība,
• Enerģētikas uzņēmumu attīstība,
• Ķīmiskā rūpniecība,
• Kokapstrāde.
Apbūves noteikumi:
• Stāvu skaits: 6
• Minimālā brīvā zaļā teritorija: 15%
• Maksimālā apbūves intensitāte: 280%

Īpašuma raksturojums:

Īpašums ir zemes gabals ar daļēju cieto segumu. Tajā ir nojauktas visas iepriekšējās būves, taču nožogojums saglabāts. Zemes gabals atrodas tieši blakus Daugavgrīvas šosejai un brīvi pieejams ar smago autotehniku.
Iespējams pieslēgties elektroenerģjas (transformatora apakšstacija atrodas tieši aiz žoga), pilsētas ūdensapgādes, kanalizācijas un dabasgāzes tīkliem. Par blakus esošā dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu jāvienojas atsevišķi.

Apkārtnes raksturojums:

Īpašums atrodas Rīgas rūpnieciskajā teritorijā ar vieglu piekļuvi infrastruktūrai. Īpašums neatrodas aizsardzības teritorijās. Tuvumā plānotā Piejūras maģistrāle varētu sniegt papildus transporta infrastruktūras ieguvumus nākotnē.
Sabiedriskais transports:
Tieši pie zemes gabala ir sabiedriskā transporta pietura “Guberņciems”, kur pietur:
• 3. un 30. autobuss,
• 246. minibuss,
• 346 ekspresbuss,
• N3, nakts autobuss.