Īpašuma informācija

Adrese: Zeltiņu iela
Rajons / pagasts : Mārupes novads, Mārupe
Kadastra nr.:
Platība : 57400 m2
Apkures veids:
Veids : Pārdod
Objekts : Komercplatības
Objekta ID: #533
Cena : 450,000 EUR ( 7.84 €/m2 )
Piedāvājam iegādāties apbūves zemes gabalu. Zemes gabals atrodas savrupmāju apbūves teritorijā, kur primārā izmantošana ir savrupmājas, dvīņu mājas un rindu mājas.

Papildizmantošana:
+ Vietējas nozīmes tirdzniecības vai pakalpojumu objekti,
+ Tūrisma un atpūtas iestādes,
+ Pirmsskolas izglītības iestādes,
+ Veselības aizsardzības iestādes,
+ Sociālās aprūpes iestādes,
+ Sporta būves,
+ Labiekārtotas publiskas ārtelpas.

Apbūves noteikumi:
+ Zemes vienības minimālā platība- 1200 kvm, rindu ēku vienai sekcijai 500 m,
+ Zemes vienības maksimālais apbūves blīvums – 40%,
+ Minimālā brīvā teritorija – 50%,
+ Dzīvojamo ēku skaits zemes vienībā-1,
+ Maksimālais apbūves stāvu skaits 3 stāvi,
+ Zemes vienības minimālā fronte 20 m.