Īpašuma informācija

Adrese: Limbažu iela 1, Aloja
Rajons / pagasts : Alojas novads,
Kadastra nr.:
Platība : 8740 m2
Apkures veids:
Veids : Pārdod
Objekts : Komercplatības
Objekta ID: #515
Cena : Cena pēc pieprasījuma
Tiek pārdots funkcionējošs kokapstrādes uzņēmums ar tam piederošu zemi, būvēm un iekārtām.
Atrašanās vieta: Aloja, Alojas novads.
Zemes gabala platība: 8740 kv.m.
Zemes atļautais izmantošanas veids: Ražošanas apbūves teritorija (R).

Atļautā izmantošana atbilstoši Alojas novada TIAN (Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem):
o vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve;
o lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve;
o atkritumu šķirošanas un pārkraušanas punkts;
o zaļo atkritumu kompostēšanas laukumi;
o transporta uzņēmums;
o energoapgādes uzņēmums;
o komunālās saimniecības uzņēmums;
o darbnīcas;
o vairumtirdzniecības uzņēmums;
o rūpniecības, transporta un citu uzņēmumu noliktavas un citas palīgēkas,
o komerciestādes: tirdzniecības un/vai pakalpojumu objekti, biroji, tirdzniecības noliktavas, degvielas un gāzes uzpildes stacijas, automašīnu tehniskās apkopes un remonta ēkas;
o inženiertehniskās apgādes objekti;
o atklātas un slēgtas autostāvvietas;
o garāžas (pazemes un virszemes);
o metāllūžņu un nolietotās tehnikas (transporta līdzekļu, sadzīves tehnikas u.c.) savākšanai un uzkrāšana.

Īpašuma raksturojums:
Esošajā teritorijā ietilps kokapstrādes cehs, katlu māja, kokmateriālu kalte, nojumes, noliktavas un citas palīgēkas. Īpašums tiek pārdots ar visām tajā esošajām iekārtām – 3 dēļu kaltēm, stacionāro ēveli, garinātāju, stacionāro platlentas zāģi, ruļļu galdiem, skaidu nosūcējsistēmu, granulu gatavošanas iekārtu, lielgabarīta malkas skaldīšanas līniju, malkas apkures katliem(2x1MW).

Apkārtnes raksturojums:
Uzņēmums atrodas 500m attālumā no pilsētas centra, Limbažu ielas (P13) malā un ar smagajai tehnikai ērtu piekļūšanu uzņēmuma teritorijai. Zemes gabalam pieguļošās teritorijas tiek izmantotas lauksaimniecības un dzīvojamās apbūves vajadzībām.